Food not Bombs
Programové prohlášení FNB
Proč vaříme vegansky?
FNB u nás
FNB v USA

Programové prohlášení Food not Bombs

Food Not Bombs je anarchistická iniciativa, jejíž dobrovolníci a dobrovolnice už od roku 1988 pracují v městských parcích, na ulicích a v jídelnách. Desítky aktivních skupin v USA, v Kanadě a v Evropě se věnují vaření a podávání vegetariánské a veganské stravy. Je to pozitivní forma protestu proti stálému financování pokusů se zbraněmi, vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícího se počtu bezdomovců.

Nejsme první kolektiv, který se v Praze snaží praktikovat ideje Food Not Bombs. Před námi tu již jedna skupina fungovala. Snažíme se navazovat na principy celosvětového Food Not Bombs, ale je samozřejmé, že lokální skupiny se v detailech liší, například tím, jak často a kde rozdávají jídlo , zda se ze spektra sociální pomoci věnují více činnostem nebo nakolik jsou zastoupeny i jiné aktivity, jako třeba informační letáky, happeningy a účasti na různých kampaních, které upozorňují na příčiny chudoby. My se snažíme, aby obě roviny, to znamená sociální a informační byly vyrovnané.

Pražské, stejně tak celosvětové FNB není organizací, nýbrž kolektivem. Funguje na principech volné dohody, nehierarchickém uspořádání, spolupráce a hlavně na základě zodpovědného přístupu každého jedince.

Zvyšující se rozdíly mezi bohatými a chudými, nárůst počtu nezaměstnaných, lidí v nouzi, bez domova, bez možnosti důstojného života a přístupu k základním lidským potřebám nehodláme brát jako přirozenou a normální součást života společnosti. Tyto problémy vnímáme v širší souvislosti, než jen státem, církví a velkými korporacemi podporované charitativní organizace, kterése touto problematikou zabývají. Naděje, Armáda spásy a jiné sice pomáhají lidem řešit jejich sociální problémy daleko lépe než my, ale zaměřují se pouze na následky zapříčiněné politikou založenou na vykořisťování. Zcela se včlenily do kapitalistického systému a fungují pouze jako doplněk špatného sociálního zabezpečení tohoto státu. Způsob řešení kritické situace těchto lidí je však vnímán z pozice bohatých a mocných, nikoli podle představ těch, kterých se týká.

Dalším důvodem, proč vidíme nutnost vykonávat činnost nezávisle na těchto institucích je fakt, že zmíněné organizace jsou spravovány církví, což v praxi obnáší vnucování pravidel potřebným a jako řešení náboženskou ideologii. nechceme poskytovat pomoc s podmínkou přijetí našich názorů. Každý má právo an názor vlastní.

Jsme přesvědčeni, že nárok na důstojný život a přístup k základním lidským potřebám, mezi které patří také jídlo, mákaždý bez výjimky. Nesouhlasíme se systémem, který nejen, že dopouští, ale i zapříčiňuje nárůst počtu sociálně závislých a z chudoby a hladovění ještě těží. Jídlo není zdroj zisku nebo privilegium, ale nezadatelné právo.

Vlády vydávají značné množství finančních prostředků na zbrojení. Prioritou států zůstává obchod se zbraněmi, který přináší velké zisky opět jen mocným. Ti mají zájem na udržování válečných konfliktů a je to pro ně přednější než hladovějící, kterých samozřejmě díky těmto konfliktům nezadržitelně přibývá.

Další důležitou myšlenkou naší činnosti je vaření veganského nebo alespoň vegetariánského jídla. Jednu z příčin zvyšujícího se hladu vidíme právě v nadměrné konzumaci masa a ostatních živočišných výrobků, (která je opět v režii nadnárodních společností snažících se dělat z jídla zdroj zisku). Někteří vědci a politici se nás snaží přesvědčit, že příčina je v neudržitelném nárůstu počtu obyvatel Země. S tímto názorem nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že dalším důvodem, proč stále více lidí hladoví, je nehospodárné zacházení se zdroji obživy. To souvisí s nesmyslným plýtváním potravin v živočišné výrobě. Stranou samozřejmě nezůstává ani úcta k životu a nesouhlas s týráním a vykořisťováním zvířat.

Stát ani vládnoucí elita nejsou schopni a ochotni řešit problémy obyčejných lidí, proto se svojí činností snažíme upozornit na nemorální praktiky sloužící nikoli potřebným, ale právě těm, kteří sociální napětí jen zvyšují.

back
next