Food not Bombs
Programové prohlášení FNB
Proč vaříme vegansky?
FNB u nás
FNB v USA

Proč vaříme vegansky?

Vegansky znamená nejen bez masa, ale i bez ostatních živočišných produktů, jako je mléko, mléčné výrobky a vejce. Hlavním důvodem je utrpení zvířat ve velkochovech. Netrpí jen zvířata, která jsou určena na porážku kvůli masu, ale i krávy, od kterých se získává mléko a slepice, od kterých vejce. Aby kráva mohla mít mléko, musí být uměle oplodněna, tele je jí pak odebráno několik dní po porodu a ve většině případů po několika týdnech zabito. To vše se opakuje po celý život krávy až do té doby, dokud je schopna produkovat mléko. Po čtyřech letech bývá jako neproduktivní zabita. Nejen, že neujde násilné smrti jako zvířata původně určená na porážku, ale její utrpení je ještě delší a intenzivnější než u jatečného dobytka. Podobné je to u slepic, které celý život žijí namačkané na malém prostoru, kde se nemohou ani otočit, natož pak proběhnout. Vejce samozřejmě mohou snášet pouze slepice, polovina nově narozených kuřat jsou však kohoutci, kteří jsou jako neužiteční otráveni plynem, zabíjeni elektrickým proudem, nebo zaživa rozemleti spolu s rozbitými vajíčkami a kuřaty, který se nestačila vylíhnout. Za účelem vyššího výnosu je produkce vajec u slepic v porovnání s množstvím sneseným v normálních podmínkách několikanásobně uměle zvyšována. Normálně se slepice dožívají až šesti let, ve velkochovech jsou zabíjeny asi po dvou letech. Určitým řešením by mohlo být získávání mléka a vajec od zvířat chovaných v alternativních chovech, kde žijí v přijatelnějších podmínkách, neodstraní se tím však problém vedlejších produktů telat a kohoutků.

Dalším důvodem je fakt, že na světě umírá ročně několik milionů lidí v důsledku podvýživy. Nemyslíme si, že je to způsobeno nedostatkem potravy spojeného s přelidněním, jak se nás různí vědci a politici snaží přesvědčit. Jedním z důvodu umírání lidí je i nadměrná konzumace masa v bohatších zemích. Je známým faktem, že stejná plocha, která uživí jednoho člověka, který jí maso, uživí 12 vegetariánů a až 30 50 veganů. Kdyby se spotřeba masa ve světě snížila alespoň o 10 %, ušetřilo by se takové množství obilí, které by mohlo nasytit miliony lidí, kteří dnes kvůli naší bezohlednosti umírají hlady. Dospěli jsme až k takovému paradoxu, že zatímco lidé ve vyspělých zemích v důsledku konzumace masa trpí obezitou a jinými, někdy i smrtelnými, chorobami, lidé v rozvojových zemích umírají naopak z nedostatku potravin.

Konzumace masa a ostatních živočišných potravin se nemalou měrou podílí i na pokračující devastaci životního prostředí. Zde se jedná například o odpady z velkochovů a jatek a souvisejícím znečišťováním a plýtváním vody. Ve vyspělých zemích se v různých fázích živočišné výroby spotřebuje asi polovina z celkové spotřeby vody. V souvislosti s živočišnou výrobou je také ničeno 50 % z celkového množství zničených deštných pralesů. Jsou káceny za účelem nových pastvin pro dobytek. Jistě není nutné zdůrazňovat, že tyto pralesy se většinou nacházejí v zemích třetího světa produkce živočišných výrobků ale slouží hlavně obyvatelům rozvinutých zemí. Na živočišné výrobě a s ní souvisejícím znečišťováním vody a devastací pralesů se podílí z velké části nadnárodní koncerny. Tyto velké společnosti také skupují půdu od místních rolníků, kterým pak nezbude než hledat jinou, většinou již méně úrodnou půdu nebo se stěhovat do měst v naději, že tam najdou práci. Tito lidé pak živoří v chudých čtvrtích na okrajích velkoměst ve slumech.

Na podporování týrání zvířat, zhoršování životních podmínek lidí nejen ze zemí třetího světa, plýtvání neobnovitelnými zdroji a znečišťování přírody se podílet nechceme a naše činnost je jednou z forem rozšiřování těchto myšlenek mezi širší okruh lidí. Uvědomujeme si, že většina lidí, kterým rozdáváme jídlo, nejsou ani vegetariáni ani vegani, veganského jídla se však můžou najíst všichni. Snažíme se ukázat, že veganská strava může být stejně pestrá (i když v podmínkách, ve kterých jídlo připravujeme, je to obtížnější než při individuálním stravování) a chutná jako strava zahrnující maso a jiné živočišné výrobky.


back
next